Lars Olofsson punkt se

Innehåll

Foto

Tankar och åsikter om teknik, programvara, film och annat som just nu intresserar en programvaruingenjör från Lund.

Kontakta mig

  • kuverte-postadress

Sök i teknikbloggen

Om webbplatsen

Teknik

B2Evolution PHP MySQL Apache

Webbstandarder

Valid XHTML 1.0 Valid CSS

Copyright © Lars Olofsson
2003-2008

Den statliga trafikuppgiftsutredningen har tagit fram ett förslag om hur övervakningen av alla telefonsamtal, e-post och SMS ska införas i Sverige. Kostnaden på över 200 miljoner kronor får kunderna betala.

Lagförslaget är en följd av datalagringsdirektivet som förre justitieministern Thomas Bodström (s) lyckades driva igenom i EU. Då lovade han att den nya lagen inte skulle innebära några praktiska förändringar för Sverige: "Det här handlar om att reglera något som redan finns. Polisen använder det redan idag. För Sveriges del kostar det 12 miljoner kronor". Så lät det 2005. Men som många påpekade var detta en lögn som nu kommer att kosta svenska telekunder närmare en kvarts miljard kronor i ökade abonnemangskostnader och trafikavgifter!

Slutet för anonym kommunikation

När det rings ett telefonsamtal ska det registreras vem som ringer till vem, när det skedde och hur länge samtalet pågick. Även om samtalet aldrig kopplades fram. För mobiltelefoner registreras också den geografiska positionen för varje mobiltelefon när samtalet påbörjas och avslutas, samt de ID-nummer som är unika för varje telefon och SIM-kort. Det hjälper med andra ord inte att byta till kontantkort i telefonen om man vill ringa anonymt, man måste dessutom skaffa en helt ny "ren" telefon.

All IP-telefoni, SMS-trafik och e-post ska också registreras. I praktiken innebär detta att operatören tvingas snoka i all trafik som passerar deras nät för att undersöka vad som ska lagras eller inte.

Enligt lagförslaget får trafikuppgifterna bara användas för att bekämpa "allvarlig brottslighet" som ger ett ministraff på 2 års fängelse. Ursprungligen var ändamålet uteslutande att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Men i praktiken kommer vi att få se detta användas för att beivra allt från svartjobb till fildelning och bidragsfusk - eller vad nu andra länder väljer att använda informationen till.

Det är det upp till polisen att avgöra om operatörerna ska tvingas lämna ut uppgifterna. Inte en domstol. Med dessa nya befogenheter är det väl rimligt att förvänta sig en explosionsartad förbättring av antalet uppklarade brott? Eller?

Eko från andra världskriget

Förespråkarna för trafikdatalagringen påpekar gärna att innehållet i e-posten och telefonsamtalet inte kommer att lagras. Detta behövs inte heller eftersom Mikael Odenberg (m) har drivit fram ett annat förslag som ger Försvarets radioanstalt fria händer att avlyssna och vaska fram innehåll som kan vara av intresse (till och med Bodström och SÄPO tycker att det förslaget är väl magstarkt).

Tillsammans utgör förslagen två halvor av en mycket omfattande och systematisk registrering som aldrig hade varit möjlig att genomföra som en helhet. Detta är visserligen inte något helt unikt i svensk historia, men förra gången var våra gränser omringade av tyskarnas Wehrmacht i Norge, Danmark och Finland.

En sak som är intressant att notera är Moderaternas omsvängning i integritetsfrågan sedan de fick regeringsmakten. Före valet var många borgerliga politiker kritiska till Bodströms övervakningsiver och motsatte sig obligatorisk trafikdatalagring. Efter valet har FRA-förslaget återlanserats. Dagens trafikdatalagringsförslag går också längre än vad EU kräver.

Kommentarer och Trackbacks

Det går bara att lämna kommentarer och trackbacks till inlägg som publicerats de senaste 30 dagarna. Jag har tyvärr tvingats införa denna begränsning för att minska mängden reklam-kommentarer.

Teknikblogg

Detta är en blogg som handlar om datorteknik, programvara, systemutveckling, säkerhet, vetenskap och annat diverse skoj som råkar intressera för tillfället.

Jag är obotligt nyfiken och skriver bland annat om nyheter, lärdomar, teknikskvaller, analyser och praktiska tips.

De senaste inläggen

sidfot