Lars Olofsson punkt se

Innehåll

Foto

Tankar och åsikter om teknik, programvara, film och annat som just nu intresserar en programvaruingenjör från Lund.

Kontakta mig

  • kuverte-postadress

Sök i teknikbloggen

Om webbplatsen

Teknik

B2Evolution PHP MySQL Apache

Webbstandarder

Valid XHTML 1.0 Valid CSS

Copyright © Lars Olofsson
2003-2008

En federal domare i Detroit har slagit fast att Bush-regeringens kontroversiella avlyssningsprogram för inrikes teletrafik strider mot den amerikanska författningen.

NSA dammsuger internationell teletrafik

[Bild: RAF Menwith Hill ECHELON Listening station]
Antenner vid RAF Menwith Hill.
NSAs avlyssningsanläggning i North
Yorkshire, Storbritannien.

USA avlyssnar kontinuerligt större delen av världens telekommunikation i samarbete med underrättelsetjänsterna i Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Avlyssning av inrikestrafik måste däremot godkännas i varje fall och det regleras i Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) som antogs 1978 efter Watergate-skandalen.

Tillstånden för sådan avlyssning beslutas av Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) vars överläggningar är hemliga och helt saknar företrädare som tillvaratar den misstänktes intressen. Rätten kan sammankallas när som helst på dygnet och det finns alltid en domare som har jour så att avlyssningen kan inledas med minsta möjliga fördröjning. Föga förvånande innebär detta att det är extremt ovanligt att FBI eller NSA nekas tillstånd att inleda avlyssning.

Avlyssna alla hela tiden

Med så generösa villkor kan det förefalla märkligt att det inte är tillräckligt för George Bush som har beordrat NSA att strunta i att skaffa tillstånd från FISC. Förklaringen är att de vill ha möjlighet att avlyssna vem som helst, när som helst och helt utan motivering. Det är nämligen en förutsättning för att kunna göra det som Bush egentligen är ute efter: att NSAs datorer rutinmässigt ska kunna avlyssna alla hela tiden och automatiskt sortera ut eventuella godbitar precis som de gör med den internationella teletrafiken.

[Bild: Russmo NSA Cartoon]

Data mining fångar inga terrorister

Det officiella motivet till att övervakningen behövs är naturligtvis att avslöja terrorister. En intressant detalj i sammanhanget är dock att massiva avlyssningsprogram och data mining inte är speciellt lämpat för den uppgiften.

Bruce Schneier: "In the post 9/11 world, there's much focus on connecting the dots. Many believe that data mining is the crystal ball that will enable us to uncover future terrorist plots. But even in the most wildly optimistic projections, data mining isn't tenable for that purpose. We're not trading privacy for security; we're giving up privacy and getting no security in return."

Professor Floyd Rudmin vid Universitetet i Tromsø har skrivit en utförlig förklaring med tillhörande matematisk analys.

Floyd Rudmin: "No matter how sophisticated and super-duper are NSA's methods for identifying terrorists, no matter how big and fast are NSA's computers, NSA's accuracy rate will never be 100% and their misidentification rate will never be 0%. That fact, plus the extremely low base-rate for terrorists, means it is logically impossible for mass surveillance to be an effective way to find terrorists. [...] NSA's domestic monitoring of everyone's email and phone calls is useless for finding terrorists. NSA knows this. Bayes' Theorem is elementary common knowledge. So, why does NSA spy on Americans knowing it's not possible to find terrorists that way? Mass surveillance of the entire population is logically sensible only if there is a higher base-rate. Higher base-rates arise from two lines of thought, neither of them very nice:

1. McCarthy-type national paranoia;
2. political espionage.

The whole NSA domestic spying program will seem to work well, will seem logical and possible, if you are paranoid. Instead of presuming there are 1,000 terrorists in the USA, presume there are 1 million terrorists. Americans have gone paranoid before, for example, during the McCarthyism era of the 1950s."

Presidenten står över lagen

Det stora problemet för Bush är att avlyssningen bryter mot flera lagar. Till att börja med är det uppenbart att det bryter mot FISA. Enligt den federala domaren bryter det också mot det första och fjärde tillägget till konstitutionen och själva grundprincipen i det amerikanska systemet där makten är uppdelad mellan de lagstiftande, verkställande och dömande organen.

Wired: "The wiretapping "violates the Separation of Powers doctrine, the Administrative Procedures Act, the First and Fourth Amendments to the United States Constitution, the Foreign Intelligence Surveillance Act and Title III (of the Constitution)," according to Taylor's injunction."

Bush hävdar å sin sida att kongressen gav honom rätten att bortse från lagen efter angreppet mot WTC och att han som överbefälhavare har rätt att vidta alla åtgärder som krävs för att skydda landet mot terrorangrepp. Han har också kritiserat New York Times för att de avslöjat att NSA i hemlighet lyssnar på inrikestrafik och påstår att de därmed själva har begått ett brott genom att avslöja hemligstämplat material.

Argumentet om nationens säkerhet har systematiskt använts för att försöka stoppa all juridisk granskning av avlyssningen, via State Secrets Privilege som gör att regeringen kan beordra att ett mål genast avskrivs om de riskerar att avslöja statshemligheter. Men eftersom Bush redan offentligt har bekräftat att avlyssningen pågår kunde domaren i Detroit komma med ett utslag utan att använda hemligstämplad information.

Avlyssningen kommer att fortsätta

Även om det är ett bakslag och en prestigeförlust för George Bush är det inte troligt att avlyssningen kommer att upphöra – oavsett om domslutet står sig efter överklagan eller ej.

Det Progressiva USA: "Hur viktig är den federala domaren Anna Diggs Taylors domslut att Bush-regeringens hemliga avlyssning av miljoner amerikaner bryter mot den amerikanska grundlagen? Hade USA fortfarande varit en demokrati och hade presidenten t.ex. hetat Richard Nixon så hade han omedelbart ställts inför riksrätt och tvingats att avgå. Men republikanernas enda reaktion hittills har varit att gå till personangrepp mot domaren"

Det finns mycket som tyder på att avlyssningen är betydligt mera omfattande än vad som har erkänts officiellt. Trafikdata över alla samtal inom USA har lagrats i en gigantisk databas sedan 11/9 och de stora telebolagen har samarbetat genom att låta NSA installera utrustning i strategiska knutpunkter i telenätet. Vissa uppgifter gör också gällande att detta påbörjades redan innan den 11/9, kanske så tidigt som en vecka efter det att George Bush blev president.

Det går bara att lämna kommentarer och trackbacks till inlägg som publicerats de senaste 30 dagarna. Jag har tyvärr tvingats införa denna begränsning för att minska mängden reklam-kommentarer.

Teknikblogg

Detta är en blogg som handlar om datorteknik, programvara, systemutveckling, säkerhet, vetenskap och annat diverse skoj som råkar intressera för tillfället.

Jag är obotligt nyfiken och skriver bland annat om nyheter, lärdomar, teknikskvaller, analyser och praktiska tips.

sidfot