Lars Olofsson punkt se

Innehåll

Foto

Tankar och åsikter om teknik, programvara, film och annat som just nu intresserar en programvaruingenjör från Lund.

Kontakta mig

  • kuverte-postadress

Sök i teknikbloggen

Om webbplatsen

Teknik

B2Evolution PHP MySQL Apache

Webbstandarder

Valid XHTML 1.0 Valid CSS

Copyright © Lars Olofsson
2003-2008

ämne

Microsoft lanserar OneCare

Postat 2006-05-31, kl 13:43 • Ämne: Virus, Windows, Brandvägg, Spyware

Denna vecka lanserar Microsoft den första skarpa versionen av deras säkerhetslösning Windows Live OneCare för den amerikanska marknaden.

Windows Live OneCare är ett paket som innehåller antivirus, antispyware, förbättrad brandvägg, regelbundet systemunderhåll och säkerhetskopiering. Målet har varit att funktionerna ska vara enkla att använda via ett gemensamt användargränssnitt.

I praktiken är det antivirusprogrammet och brandväggen man betalar för. Antispyware-skyddet består av Windows Defender, som Bill Gates tidigare har lovat ska vara gratis och som kommer att byggas in i Windows Vista. Säkerhetskopieringen verkar främst vara ett bättre användargränssnitt för samma typ av funktionalitet som redan finns i Windows. Samma sak gäller för systemunderhållet som är en front för diskdefragmenteraren, automatiska uppdateringar och liknande.

Den förbättrade brandväggen filtrerar både in- och utgående trafik på samma sätt som kommer att bli standard i Windows Vista. Windows XP SP2 och tidigare versioner av Windows Server 2003 har bara haft stöd för att blockera inkommande trafik.

Paketet kostar ca 400 kronor per år för tre maskiner och sätter därmed stor press på de andra aktörerna på antivirus-marknaden. De har däremot fördelen av en befintlig marknadsandel och en historik av fungerande säkerhetsprodukter. Microsoft kommer att bli en svår konkurrent om de kan bevisa att OneCare ger samma säkerhetsnivå till ett lägre pris.

Storbritannien håller på att införa en lag som gör det olagligt att ha hemligheter. Fem års fängelse kan bli straffet för den som vägrar lämna ut sina kryptonycklar när polisen begär det.

I de flesta fria och demokratiska samhällen kan den som är anklagad för brott vägra att vittna mot sig själv. Visst kan den som är samarbetsvillig och hjälper till att klara upp ett brott få ett mildare straff, men det är inte straffbart i sig att hålla tyst och vägra hjälpa åklagarsidan att ta fram bevis.

Den grundläggande frågan är om en individ har rätt att ha hemligheter eller om staten har rätt att ta del av all information. Om staten har rätt att tvinga den enskilde att dela med sig av sina hemligheter är i förlängningen inte ens de egna tankarna något heligt. Samhällen som har den inställningen till sina medborgare brukar vara diktaturer och polisstater som har tortyr på listan över arbetsmetoder.

Därför är det anmärkningsvärt att Storbritannien nu efter några års diskussion verkar gå i den här riktningen och göra det straffbart att vägra dela med sig av sina hemligheter. Den som vägrar lämna ifrån sig sin kryptonyckel kan dömas till två års fängelse, alternativt hela fem år om terrorism finns med bland anklagelserna. Helt oavsett vad som är krypterat.

Förutom lukten av en totalitär stat öppnar det också för godtycklighet. Vad händer till exempel om polisen hittar data som de felaktigt tror är krypterade och som den anklagade inte har någon nyckel till? Eller om nyckeln på annat sätt gått förlorad? Att bevisa att man inte vet något är oftast fullständigt omöjligt.

Förändringen som skett i västländerna de senaste fem åren är mycket oroväckande. Gamla principer som yttrandefrihet, åsiktsfrihet, rättssäkerhet och In dubio pro reo (oskuldspresumtion) utmanas allt oftare. Det är något att se upp med, för det finns inget som garanterar att vi i väst är immuna mot diktatur.

ämne

Brittiskt lagförslag kriminaliserar säkerhetsprogram

Postat 2006-05-21, kl 01:17 • Ämne: Säkerhet

Ett brittiskt lagförslag kriminaliserar utveckling och distribution av program som kan användas för datorrelaterad brottslighet. Men samma program är också en viktig del av försvararens verktygslåda, och den breda definitionen i lagförslaget riskerar även att förbjuda en mängd programvara som har helt legitima användningsområden.

ZDNet: "IT and security professionals who make network monitoring tools publicly available or disclose details of unpatched vulnerabilities could be convicted under a proposed UK law [...] People who distribute networking vulnerability scanning tools such as nmap or Nessus could also be caught up "

Storbritannien skulle i så fall följa efter Kina, som tidigare i år förbjudit spridandet av information som kan användas för att äventyra "nätverks- eller informationssäkerheten". Att förbjuda kunskap har aldrig varit en speciellt bra idé, och att försöka göra det i dagens informationssamhälle är bara korkat. Allt man åstadkommer med den här typen av lagstiftning är att man gör livet svårare för administratörer, utvecklare och säkerhetskonsulter.

Patrick Strang har skrivit ett utmärkt inlägg på sin blogg den personliga integritetens motsvarighet till Godwins lag. Det handlar naturligtvis om det klassiska argumentet om att ha rent mjöl i påsen.

Patrick Strang: "Godwins lag beskriver ett vanligt fenomen inom diskussioner [...] att oavsett vilket ämne som diskuteras så närmar sig chansen att liknelser blandas in, vilka inbegriper Hitler eller nazismen, ett ju längre diskussionen lider. […] Här handlar det istället om "[att] har du rent mjöl i påsen så behöver du inte oroa dig". Det är förbluffande att stöta på den uppfattningen bland många individer som i vanliga fall tänker rationellt och resonerar intelligent."

Resonemanget att "den som inte har något att dölja har inte heller något att frukta" är ett mycket destruktivt argument då det både bygger på bristfällig logik och innehåller en dold anklagelse mot motståndaren.

Det första felaktiga antagandet är att det är dåligt att vilja dölja något, och att det därför bara är en dålig person som har något att dölja. Men faktum är att vi alla i stort sett varje dag har något som vi helst håller för oss själva. Massor av småsaker som kanske inte är direkt hemliga eller betydelsefulla, men som det ändå känns bäst att man får ha i fred. Det kan handla om vad man viskar i örat på sin käresta, lösenord, läkarbesök, presentinköp, att man låser om sig på toaletten, eller inte har lust att stå i skyltfönstret när man provar kläder.

Det andra felaktiga antagandet är att den som tar del av informationen alltid går att lita på och därför inte missbrukar den på något sätt. Både de som bygger systemen och de myndigheter som sedan hanterar dem består av enskilda människor. Människor som begår misstag precis som alla andra, och som själva kan begå brott.

Den dolda anklagelsen är att den som argumenterar för personlig integritet måste ha något att dölja, och då följer av det första antagandet att det är en dålig person – en brottsling eller en person som är skum på något annat sätt. Ingrepp i den personliga integriteten motiveras också nästan alltid med någon form av brottsbekämpning, medan man försöker tala så tyst som möjligt om det mindre aktningsvärda maktmotivet.

Något som ytterligare komplicerar frågan är att vad som är värt att dölja varierar över tiden. Det som är accepterat idag kan uppfattas som mycket stötande i framtiden. Förr var det bara kändisar som behövde oroa sig för gamla försyndelser, nu gäller det för oss alla.

Patrick Strang: "Vi har alla behov av en privat sfär som vi själva bestämmer över vilka som får ta del av. Om detta inte kan garanteras och jag måste anpassa mina tankar, åsikter och handlande efter de som är satta att övervaka mig så har vi onekligen hamnat i samma situation som befolkningarna i Östtyskland, Sovjet och Irak upplevde"

Den oron är högst befogad. Tittar man tillbaka på historien har de begränsande faktorerna för övervakning varit tekniska och ekonomiska. De framsteg som tekniken har gjort och som samhället haft råd med har bara inneburit ett begränsat ingrepp i den personliga sfären.

Men detta håller snabbt på att förändras. Teknikutvecklingen går mot en situation där det är ekonomiskt möjligt att övervaka alla, överallt, dygnet om. Våra telefonkontakter, Internet-vanor och kortköp kartlägger effektivt vem vi umgås med och vad vi är intresserade av. Mobiltelefonerna är utmärkta spårsändare som kontinuerligt avslöjar vart vi befinner oss och med vem.

Med allt billigare övervakningskameror är det snart möjligt att montera en i varje lyktstolpe, skylt och trappuppgång. Innan vi är där är det dags att börja debattera vilken typ av samhälle vi vill leva i. Annars riskerar vi att vi trots de bästa av intentioner plötsligt finner att vi byggt oss ett högteknologiskt Östtyskland.

ämne

Kassettersättningsavgiften är en förlustaffär

Postat 2006-05-17, kl 22:21 • Ämne: Upphovsrätt

Enligt en studie gjord av Copyright Levies Reform Alliance (CLRA) går systemet med kassettersättningsavgifter med förlust.

ComputerSweden: "Kassettavgifterna leder till minskad försäljning av både musikspelare och musik och enligt en studie är bortfallet dubbelt så stor som intäkterna. [...] Det togs ut 1,2 miljarder euro i kassettavgifter under 2005. Men det har resulterat i en förlust på 2,1 miljarder euro för den europeiska ekonomin som helhet."

Att tvinga den som köper inspelningsbara skivor för att lagra sina semesterfoton att betala en avgift till film- och skivbolagen är moralisk precis lika fel som att piratkopiera och inte betala för sig. Så utan att vara skadeglad tycker jag att det är bra om det idiotiska systemet med kassettersättningsavgifter slår tillbaka mot skivbolagen själva.

Då rapporten kommer från en organisation som är kritisk mot det nuvarande systemet med avgifter på inspelningsbara media kan man nog utgå från att den inte är helt objektiv. Fast det är å andra sidan nog inte skivbolagen egna studier heller. Intressant nog är BSA en av de organisationer som står bakom CLRA.

ämne

Sun Java blir öppen källkod

Postat 2006-05-17, kl 04:45 • Ämne: Öppen källkod, Java

Sun har beslutat sig för att Java ska släppas som öppen källkod. Den trevliga nyheten bjöd Suns nya VD Jonathan Schwartz och Richard Green på vid konferensen JavaOne i San Francisco.

Richard Green: "It's not a question of whether we'll open source Java, now the question is how"

Vilken licens Sun kommer att välja verkar inte vara fastlagt än. En stor utmaningen blir att ta tillvara nya idéer och utvecklarnas engagemang, och samtidigt undvika att det skapas flera olika inbördes inkompatibla versioner av språket.

Andra bloggar

Andra bloggar om: , ,

ämne

Många vill påverka hur din dator fungerar

Postat 2006-05-17, kl 02:33 • Ämne: Teknik

Wired har publicerat en intressant essä av Bruce Schneier som tar upp problematiken kring att allt fler vill ha ett ord med i laget om vad du kan göra med din dator.

Det är inte längre bara hackers, maskar och spyware som försöker påverka hur din dator fungerar. Stora etablerade företag har också börjat tappa kompassriktningen vad det gäller respekten för kundernas egendom. Sonys rootkit är ett exempel där Sony tog sig rätten att gömma DRM-skyddet som installerades på datorn så att användaren inte kunde avinstallera det. Väl där tog det kontroll över CD-brännaren så att det inte skulle gå att göra för många kopior.

Schneier tar också upp en mycket viktig läxa från det här fallet. De applikationer som datorägare lägger stora pengar på varje år för att skydda sig mot program som hittar på hyss på datorn varnade aldrig för Sonys ingrepp.

Bruce Schneier: "You might have expected your antivirus software to detect Sony's rootkit. After all, that's why you bought it. But initially, the security programs sold by Symantec and others did not detect it, because Sony had asked them not to. You might have thought that the software you bought was working for you, but you would have been wrong."

Detta är en mycket intressant observation som får en att undra vilka andra program som antivirusprogrammen medvetet låter bli att rapportera om. Själva poängen med ett antivirusprogram är trots allt att det ska förhindra skadlig kod och att andra får inflytande över maskinen.

Ett annat exempel där datorn konstrueras för att tjäna andras intressen än datorägarens är den krypterade överföringen av bilden från de nya högupplösta DVD-formaten. Ett invecklat system som ser till att informationen behålls krypterad hela vägen ut till bildskärmen, och den bara hanteras av godkänd mjuk- och hårdvara. Däribland ingår speciella tester som ska säkerställa att hårdvaran inte i något steg ersatts med emulering i mjukvara.

Tyvärr har de här tankarna också börjat sprida sig till annan hemelektronik. Filmbolagen vill fortsätta att ha kontroll över Blu-ray-spelare även efter att de är sålda. De har tänkt sig att den som köper en spelare ska tvingas koppla upp den på nätet bara för att bolagen ska kunna kontrollera att den inte används för att spela piratkopior. Om så är fallet ska de kunna skicka ut en uppdatering som förstör spelaren.

Den fulla vidden av Thomas "Big Brother" Bodströms övervakningssamhälle börjar så sakta klarna för allt fler. Idag skriver Sydsvenskan att amerikanska myndigheter kommer att få tillgång till all den information som svenska teleoperatörer nu måste lagra om helt vanliga svenskar.

Direktivet om trafikdatalagring som röstades igenom i EU i vintras innebär att alla teleoperatörer måste lagra information om vem som har kontakt via telefon, e-post, SMS och liknande. Mobiltelefoner ska pejlas när samtal påbörjas och avslutas, och den geografiska positionen sparas i registret.

Då IP-telefoni också ska registreras är det möjligt att man av rent tekniska skäl också kommer att bli tvungna att lagra mycket mer information, som t.ex. avslöjar vilka hemsidor som besöks. Allt detta om helt vanliga medborgare som inte är misstänkta för något brott.

Den gamla lagen är kristallklar och säger att operatörerna måste förstöras uppgifterna när de inte längre behövs för fakturering. Den nya lagen tvingar tvärt emot operatörerna att lagra informationen så länge som staten vill, och dessutom utöka omfattningen avsevärt.

Ändå påstår Bodström att lagändringen inte innebär någon förändring för oss i Sverige så snart som ämnet kommer upp i någon debatt. Varje gång påpekar också hans motståndare i debatten att han faktiskt far med osanning. Ändå framhärdar han med samma påstående gång på gång, och det är svårt att se det på annat sätt än att lögnen ska upprepas så många gånger att den till sist ses som en sanning.

Trafikdatalagringen är en integritetskränkande massövervakning av vanliga skötsamma medborgare som tvingats fram med hänvisning till det spöklika hotet från terrorn. Helt utan några bevis för att det faktiskt är ett effektivt medel för att motverka terrorism. Bläcket hann heller inte torka på lagförslaget innan det började diskuteras att använda denna "antiterror-lag" till att beivra allt från skattebrott till fildelning.

Nu visar det sig alltså att denna känsliga information inte ens kommer att stanna hos svenska myndigheter. FBI och andra amerikanska polismyndigheter, vilket i praktiken också innefattar organisationer som CIA och NSA, ska också få tillgång till detta. Därmed kan Bodström lova att informationen inte kommer att läcka eller missbrukas hur mycket han vill.

Bara för en vecka sedan avslöjades det att den information om flygpassagerare som EU lämnar ut till USA och som skulle hållas konfidentiellt har lämnats vidare till andra myndigheter. Det visar sig också att amerikanska NSA i smyg har byggt en olaglig databas med trafikdata om alla telefonsamtal i USA efter attackerna mot WTC. De bedriver även inrikes avlyssning på industriell skala och dammsuger teletrafiken både utrikes och inrikes helt utan någon respekt för personlig integritet eller vad lagstiftningen säger.

Nu ska de också få möjlighet att kika alla svenskar över axeln med hjälp av våra egna myndigheter och telebolag. Antagligen kommer Big Brother Bodström att hävda att detta inte heller är något nytt, att CIA alltid har haft koll på vem alla svenskar ringer och skickar e-post till.

Tillägg 2006-05-13: Det var en spännande och rolig överraskning att upptäcka att detta inlägg, tillsammans med inlägg från Patrick Strang, Johanna Nylander och Stefan Olsson uppmärksammats i Sveriges Radios Bloggkrönika den 13 maj 2006. Tack!

Säkerhetskonsulten Eric McCarty hittade svagheter i University of Southern Californias ansökningssystem på webben. Men han hade nog inte räknat med att universitetet skulle ringa FBI och åtala honom för dataintrång.

McCarty hittade en bugg som gjorde att obehöriga kunde ta reda på andra sökandes uppgifter – inklusive deras Social Security Number – motsvarigheten till vårt personnummer. Systemet var sårbart för SQL injection och McCarty kopierade uppgifterna från sju ansökningar som han sedan skickade anonymt till en reporter på SecurityFocus.

Reportern informerade universitetet som åtgärdade problemet. Så långt är händelsen inget ovanligt. Men universitetet valde att ta sig en ordentlig titt på sina serverloggar och koppla in FBI som enkelt spårade vem som hade tagit sig in i systemet.

Är det rätt eller fel att skicka polisen på dem som hittar fel i systemen? I det här fallet kan man nog tycka att det är lite väl magstarkt. I andra fall där en angripare utnyttjar en svaghet för egen vinning eller för att ställa till med förtret är det såklart mera befogat.

Onlinekulturen är egentligen lite konstig på det sättet att den som kopplar upp ett sårbart system på nätet anses lite korkad och får "skylla sig själv". Man kan jämföra det med att sova med öppet sovrumsfönster en varm sommarnatt – bara för att det är lätt att klättra in genom fönstret är det inte okej att göra det. Inte ens för att väcka den som sover där och påpeka att det finns en sårbarhet i husets skalskydd.

Om man använder samma analogi i detta fall kan man säga att McCarty klättrat in genom fönstret, fotograferat den som sover och skickat bilderna till lokaltidningen. Inte speciellt trevligt, eller hur? Samtidigt måste man acceptera faktum att den fysiska världen och Internet inte alltid fungerar på samma sätt. Sova med öppet fönster eller låta dörren vara olåst en stund är inget alternativ som fungerar online. Det står så oerhört många skummisar precis runt husknuten och bara väntar på en möjlighet att ta sig in.

Därför bör man nog ha en lite mera förstående och tacksam attityd när något hittar ett säkerhetsproblem och rapporterar det. Det är trots allt betydligt bättre att få en sådan felrapport än att få reda på det genom att någon bryter sig in och förstör.

ämne

Maj månadsuppdatering 2006

Postat 2006-05-10, kl 00:18 • Ämne: Microsofts månadsuppdatering

Microsofts månadsuppdatering för maj består av tre säkerhetsbulletiner. Uppdateringarna åtgärdar fel i Windows och Exchange Server. Jag har läst igenom bulletinerna och skrivit några korta kommentarer.

Kritiska uppdateringar

MS06-019: Vulnerability in Microsoft Exchange Could Allow Remote Code Execution

Åtgärdar ett fel i Collaboration Data Objects for Exchange (CDOEX) som kan utnyttjas av en angripare via speciellt utformade meddelanden med MIME-typerna vCal och iCal. Detta är dataformat som används för att utbyta kalenderposter som avtalad tid, möten och arbetsuppgifter. En brist i hanteringen av vissa properties i sådana filer kan leda till en heap overflow och att servern att kraschar eller startar kod som skickats med i angriparens meddelande.

Påverkar: Exchange Server 2000 och Exchange Server 2003

MS06-020: Vulnerabilities in Macromedia Flash Player from Adobe Could Allow Remote Code Execution

Detta är något så ovanligt som en säkerhetsbulletin från Microsoft angående ett fel i programvara från Macromedia (numera Adobe). Anledningen till detta är att vissa versioner av Shockwave / Flash Player (flash.ocx och swflash.ocx) distribueras med Windows. Det är ett buffertöverskridningsfel i Flash Player till och med version 7.0.53.0 gör det möjligt för en angripare att starta valfri kod på användarens maskin via en speciellt utformad animation (SWF).

Påverkar: Windows 98/ME och XP

Måttligt viktiga uppdateringar

MS06-018: Vulnerability in Microsoft Distributed Transaction Coordinator Could Allow Denial of Service

Åtgärdar två buffertöverskridningsfel som kan utnyttjas för att krascha MSDTC.

Påverkar: Windows 2000, XP och Server 2003

ämne

Patent på realtidscensur av TV-sändningar

Postat 2006-05-06, kl 16:46 • Ämne: Patent, Teknik

Arstechnica uppmärksammar en patentansökan från Microsoft som beskriver ett system för att censurera oönskat tal i realtid. Det tänkta användningsområdet är att blockera svordomar från att nå de amerikanska TV-tittarnas känsliga öron vid direktsändningar.

U.S. Patent Application: "The automatic censoring filter employs a lattice comprising either phonemes and/or words derived from phonemes for comparison against corresponding phonemes or words included in undesired speech data. If the probability that a phoneme or word in the input audio data stream matches a corresponding phoneme or word in the undesired speech data is greater than a probability threshold, the input audio data stream is altered so that the undesired word or a phrase comprising a plurality of such words is unintelligible or inaudible."

Nu kan man alltså få alla program att låta som censurerade rap-videos på MTV. Undrar hur det kommer att funka för politiker med lite ekivoka namn, som t.ex George BUSH och DICK Cheney. :>>

Andra bloggar

Andra bloggar om: , ,

ämne

Firefox 1.5.0.3

Postat 2006-05-02, kl 22:31 • Ämne: Firefox
Mozilla har släppt en ny version av webbläsaren Firefox som innehåller åtgärder för en sårbarhet som kan utnyttjas för att krascha programmet. Den nya versionen kan antingen hämtas via Firefox inbyggda uppdateringsfunktion eller från webbplatsen GetFirefox.
ämne

Slopad deklaration från 2008

Postat 2006-05-02, kl 11:05 • Ämne: Personlig integritet, Ekonomi

Allt fler svenskar väljer att deklarera elektroniskt via Internet eller med mobiltelefonen. För varje pappersdeklaration som skatteverket slipper hantera sparar de ungefär 14 kronor. Men det innebär inte att du får 14 kronor lägre skatt, utan pengarna går till att skärpa kontrollen ytterligare.

Finansministern skriver i en artikel hos Aftonbladet om den glada nyheten de flesta inte kommer att behöva deklarera alls från och med 2008.

Pär Nuder: "Vi förbereder ett förslag som innebär att man som privatperson inte kommer att behöva lämna in någon deklaration alls om man inte har något att invända mot de kontrolluppgifter som man har fått hem i brevlådan från och med 2008. Det är bara om man hittar något fel när man går igenom sina kontrolluppgifter som man måste höra av sig till Skatteverket."

Min gissning är att detta är ett mycket populärt beslut. Om man appellerar till människors lathet och bekvämlighet brukar all närmare analys försvinna som i ett trollslag. Få kommer att ställa frågan varför man nu kan ta bort deklarationen helt. Svaret är att den ekonomiska övervakningen nu är så effektiv att skatteverket inte längre behöver få din försäkran på "heder och samvete".

I takt med att allt mer av våra affärer sker utan kontanter och genom elektroniska transaktioner blir våra förehavanden spårbara och kontrollerbara. Med data mining och mönsterigenkänning kan mycket av övervakningen ske maskinellt och fall där det finns några tvivelaktiga förhållanden mellan utgifter och inkomster flaggas automatiskt.

Staten behöver inte längre din underskrift. De vet mer om din ekonomiska situation än du gör.

Andra bloggar

Andra bloggar om: , , , ,

ämne

Pengar att spara på bläcket till skrivaren

Postat 2006-05-02, kl 02:21 • Ämne: Hårdvara

[Bläckpatroner] Tillverkarna av bläckstråleskrivare för en aggressiv kamp mot företag som säljer kompatibla bläckpatroner. Det senaste exemplet är Epson som lyckats tvinga fyra butiker i Tyskland att sluta sälja annat än originalpatroner. För konsumenten finns det dock många pengar att spara på "piratbläck".

Affärsmodellen för bläckstråleskrivare är en smula märklig. Många tillverkare säljer själva skrivaren extremt billigt i hopp om att ta marknadsandelar och locka nya kunder. När det sen är dags att köpa mer bläck till skrivaren är prisbilden helt annorlunda. Bläcket är så dyrt att det literpriset är bland det högsta alla kategorier, och det är här som tillverkaren skaffar sig sin förtjänst.

Vanligtvis är prisdumpning, konstgjorda monopol och andra konkurrenshämmande åtgärder något som företag blir bestraffade för. Köper man en skrivare ska man betala för skrivaren, och köper man bläck ska man betala för bläcket. Resultatet av billiga skrivare och dyrt bläck är enligt min mening till konsumentens nackdel.

Skrivartillverkarna använder en uppsjö av knep för att försvara sin affärsmodell, både tekniskt och juridiskt. En effektiv metod är att överdriva riskerna med att piratbläcket kan förstöra skrivaren och noggrant påpeka att garantin upphör att gälla så snart man inte använder originalpatroner.

Sammansättningen hos bläcket hävdas som en affärshemlighet som tillverkaren har upphovsrätten till, och utformningen av själva patronen kan också vara skyddad. Skrivaren kan programmeras att ge urusla utskrifter när den upptäcker att bläckpatronen inte är original. En del skrivare kommunicerar med ett speciellt chip i varje bläckpatron som håller reda på när patronen är slut så att användaren inte kan fylla på den igen.

Ett problem med den höga driftskostnaden är att det avskräcker från att använda skrivaren och långa perioder när skrivaren inte används innebär risk att bläcket i skrivarhuvudet torkar. När man sedan vill använda skrivaren igen kan det gå åt mycket bläck bara för att få igång den och blåsa rent i kanalerna så att utskrifterna ser bra ut. I praktiken kan man säga att det kostar att äga en bläckstråleskrivare oavsett om man använder den eller inte.

Vad är då fördelarna med originalpatroner? Köper man både originalpatroner och fotopapper från Epson är det enkelt att förutse kvalitén på utskrifterna. Speciellt när man skriver ut fotografier är det viktigt att alla nyanser blir precis rätt och att man kan vara säker på att utskriften inte bleknar. Men vill man bara få ut sina digitalbilder på papper är det ofta ett bättre alternativ att få dem framkallade på riktigt fotopapper. Det är visserligen lätt att få ett bra resultat om man skriver ut dem själv, men vill man vara säker på att de är lika fina många år framåt är det en hel vetenskap.

[Epson Stylus Photo 750]Min färgskrivare är en gammal Epson Stylus Photo 750. En fördel med en så gammal skrivare är att den inte använder "chippade" patroner som de lite nyare modellerna, så det är inga problem vare sig att använda kompatibla patroner eller fylla på de gamla.

En uppsättning originalpatroner från Epson kostar över 450:- (en svart och en 5-färg). Köper man motsvarande från en annan tillverkare kan man komma undan med så lite som 85 kronor! Jag har hört att skillnaden är ännu större för nyare skrivarmodeller, där en uppsättning patroner kan kosta uppemot 800:-.

Väljer man att använda kompatibla patroner får man prova sig fram och se vilka som ger bäst resultat. Det är viktigt att komma ihåg att det medför vissa risker. Men även om jag hört historier om folk som blivit missnöjda med utskriftskvalitén kan jag inte påminna mig om någon som lyckats förstöra sin skrivare. För säkerhets skull är det nog ändå bäst att jag påpekar att du testar på egen risk.

Jag har använt patroner från flera olika tillverkare i flera år utan några större problem. Så länge det finns alternativ till Epsons dyra bläck lär jag fortsätt med köra med billigare patroner från andra tillverkare. Att fylla på patronerna själv är ett annat alternativ, men min erfarenhet av detta är att det är mer kladd än det är värt.

Två företag som jag köpt patroner från på senare tid är Print-it i Växjö och Patronbutiken i Forshaga. Båda har patroner till bra priser och levererar inom ett par dagar.

Teknikblogg

Detta är en blogg som handlar om datorteknik, programvara, systemutveckling, säkerhet, vetenskap och annat diverse skoj som råkar intressera för tillfället.

Jag är obotligt nyfiken och skriver bland annat om nyheter, lärdomar, teknikskvaller, analyser och praktiska tips.

sidfot