Lars Olofsson punkt se

Innehåll

Foto

Tankar och åsikter om teknik, programvara, film och annat som just nu intresserar en programvaruingenjör från Lund.

Kontakta mig

  • kuverte-postadress

Sök i teknikbloggen

Om webbplatsen

Teknik

B2Evolution PHP MySQL Apache

Webbstandarder

Valid XHTML 1.0 Valid CSS

Copyright © Lars Olofsson
2003-2008

ämne

Lex Orwell är här

Postat 2008-06-18, kl 23:56 • Ämne: Personlig integritet, Kryptografi, Övervakning

Riksdagen har idag röstat igenom Lex Orwell och därmed öppnat upp för total massavlyssning av svenska folkets telefonsamtal och internettrafik. Nu är det upp till oss själva att värna vår kommunikation.

Avlyssningen av telenätet är tyvärr något som vi blir tvungna att leva med. För det är inte troligt att någon makthavare kommer att ha intresse av att återställa förtroendet under en överskådlig framtid. Vi måste försöka lösa problemet själva. Nästa steg i övervakningssamhället blir kanske att försvåra och begränsa användandet av kryptografi. Här kan vi lära av Philip Zimmermann, upphovsmannen till PGP.

Philip Zimmermann: "Throughout the 1990s, I figured that if we want to resist this unsettling trend in the government to outlaw cryptography, one measure we can apply is to use cryptography as much as we can now while it's still legal. When use of strong cryptography becomes popular, it's harder for the government to criminalize it. Therefore, using PGP is good for preserving democracy. If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy."

Alltså är det upp till oss som kan något litet om kryptografi att stiga fram och dela med oss av den kunskapen. Jag tänker göra mitt bästa under de kommande åren genom att skriva mer om kryptografi, vilka verktyg som finns och hur de kan användas. Kampen har bara börjat.

Uppdaterat 2008-06-20: Slashdot diskuterar frågan under rubriken Safeguarding Data From Big Brother Sven.

Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

[Stopp FRA-Lagen!]

Detta innebär lagförslaget

"Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.

Ingen domstol är inblandad. Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta.

Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen. Lagen öppnar för nya, godtyckliga användningsområden. Materialet kan dessutom lätt missbrukas eller hamna i fel händer.

Källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med media kan vara avlyssnad.

Avlyssningen ska skydda mot odefinierade "yttre hot". I själva verket utgör den nya lagen i sig ett allvarligt hot mot det öppna och fria samhället."

Fotnot: Ovanstående text och grafik är hämtad från webbplatsen Stoppa FRA-lagen. Där kan du läsa hur du kan vara med och påverka!

Försvarets Radioanstalt (FRA) har nu världens femte snabbaste superdator till sitt förfogande. Den har mer än dubbla kapaciteten jämfört med Nationellt Superdatorcentrum i Linköping.

Computer Sweden: "Både Nationellt Superdatorcentrum i Linköping och Försvarets Radioanställt (FRA) har i november invigt nya superdatorer och FRAs anläggning med 13 728 processorer ska enligt top500.org klara 102,8 teraflops. Det innebär att de svenska spionerna nu har världens femte snabbaste superdator medan NSC hamnar på 23e plats med 6 400 processorer som har maxprestanda på 44,4 teraflops"

Vad har då den svenska militären för nytt av en så kraftfull dator? Antagligen kommer den att användas till att forcera krypterade meddelanden, köra strategiska simuleringar och avlyssna din internet- och teletrafik.

För om Odenbergs FRA-förslag går igenom kommer all teletrafik att systematiskt avlyssnas och analyseras av Försvarets Radioanstalt. Då behövs det en ordenlig maskin för att driva Sveriges ECHELON.

Den statliga trafikuppgiftsutredningen har tagit fram ett förslag om hur övervakningen av alla telefonsamtal, e-post och SMS ska införas i Sverige. Kostnaden på över 200 miljoner kronor får kunderna betala.

Lagförslaget är en följd av datalagringsdirektivet som förre justitieministern Thomas Bodström (s) lyckades driva igenom i EU. Då lovade han att den nya lagen inte skulle innebära några praktiska förändringar för Sverige: "Det här handlar om att reglera något som redan finns. Polisen använder det redan idag. För Sveriges del kostar det 12 miljoner kronor". Så lät det 2005. Men som många påpekade var detta en lögn som nu kommer att kosta svenska telekunder närmare en kvarts miljard kronor i ökade abonnemangskostnader och trafikavgifter!

Slutet för anonym kommunikation

När det rings ett telefonsamtal ska det registreras vem som ringer till vem, när det skedde och hur länge samtalet pågick. Även om samtalet aldrig kopplades fram. För mobiltelefoner registreras också den geografiska positionen för varje mobiltelefon när samtalet påbörjas och avslutas, samt de ID-nummer som är unika för varje telefon och SIM-kort. Det hjälper med andra ord inte att byta till kontantkort i telefonen om man vill ringa anonymt, man måste dessutom skaffa en helt ny "ren" telefon.

All IP-telefoni, SMS-trafik och e-post ska också registreras. I praktiken innebär detta att operatören tvingas snoka i all trafik som passerar deras nät för att undersöka vad som ska lagras eller inte.

Enligt lagförslaget får trafikuppgifterna bara användas för att bekämpa "allvarlig brottslighet" som ger ett ministraff på 2 års fängelse. Ursprungligen var ändamålet uteslutande att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Men i praktiken kommer vi att få se detta användas för att beivra allt från svartjobb till fildelning och bidragsfusk - eller vad nu andra länder väljer att använda informationen till.

Det är det upp till polisen att avgöra om operatörerna ska tvingas lämna ut uppgifterna. Inte en domstol. Med dessa nya befogenheter är det väl rimligt att förvänta sig en explosionsartad förbättring av antalet uppklarade brott? Eller?

Eko från andra världskriget

Förespråkarna för trafikdatalagringen påpekar gärna att innehållet i e-posten och telefonsamtalet inte kommer att lagras. Detta behövs inte heller eftersom Mikael Odenberg (m) har drivit fram ett annat förslag som ger Försvarets radioanstalt fria händer att avlyssna och vaska fram innehåll som kan vara av intresse (till och med Bodström och SÄPO tycker att det förslaget är väl magstarkt).

Tillsammans utgör förslagen två halvor av en mycket omfattande och systematisk registrering som aldrig hade varit möjlig att genomföra som en helhet. Detta är visserligen inte något helt unikt i svensk historia, men förra gången var våra gränser omringade av tyskarnas Wehrmacht i Norge, Danmark och Finland.

En sak som är intressant att notera är Moderaternas omsvängning i integritetsfrågan sedan de fick regeringsmakten. Före valet var många borgerliga politiker kritiska till Bodströms övervakningsiver och motsatte sig obligatorisk trafikdatalagring. Efter valet har FRA-förslaget återlanserats. Dagens trafikdatalagringsförslag går också längre än vad EU kräver.

Bostadsrättsföreningar har rätt att installera övervakningskameror i soprummet. Det innebär inte något kränkande intrång i de boendes integritet enligt Datainspektionen.

Övervakningskameror är en snabb och enkel lösning när man inte orkar ta tag i det grundläggande problemet. Till exempel vad hyresgäster ska göra med alla grovsopor.

Dagens Juridik: "Föreningen beslutade att installera en rörelsestyrd webbkamera i soprummet. [...] Föreningen har uppgett att syftet varit att komma tillrätta med att de boende i strid med föreningens regler kastat grovsopor i soprummet. [...] Då soprummet inte är tillgängligt för allmänheten omfattas bevakningen inte av lagen om allmän kameraövervakning."

Övervakningskameror i trappuppgångar, garage, tvättstugor, källare och soprum är något som vi nog kommer att få vänja oss vid. I takt med att elektroniska lås installeras i lägenheter får hyresvärden också en detaljerad förteckning över när du kommer och går. Men när blir vi tillräckligt trygga? Och när tar övervakningen steget över tröskeln?

Möten mellan människor ersätts idag med övervakning. Dialog mellan grannar ersätts med angiveri. De forna Sovjetsystemet med angivare i varje hyreshus är tydligen redan bortglömt. Men dagens system skvallrar inte för Storebror - utan för alla hans småsyskon.

Teknikblogg

Detta är en blogg som handlar om datorteknik, programvara, systemutveckling, säkerhet, vetenskap och annat diverse skoj som råkar intressera för tillfället.

Jag är obotligt nyfiken och skriver bland annat om nyheter, lärdomar, teknikskvaller, analyser och praktiska tips.

De senaste inläggen

sidfot